JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Uppsala tingsrätt

Postadress: Box 1113, 751 41 Uppsala
Besöksadress: Smedsgränd 22, 753 21 Uppsala
Tel: 018-431 60 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. 

Läs mer om tingsrätten.

Händer just nu på Uppsala tingsrätt

Under vecka 25-34 kommer tingsrätten inte att publicera några förhandlingslistor inför kommande förhandlingar.

Under denna period kommer endast förhandlingar i förtursmål att hållas, d.v.s. mål med frihetsberövade, vissa ungdomsmål, familjemål med interimistiska yrkanden av brådskande karaktär samt verkställighetsärenden med brådskande yrkanden. Om du vill ha information om när en förhandling ska hållas kan du kontakta tingsrätten på uppsala.tingsratt@dom.se

Veckans förhandlingar 

Kommande förhandlingar vid Uppsala tingsrätt

Uppgift om aktuell förhandlingssal hittar du när du kommer till tingsrätten.

Vår nya besöksadress är Smedsgränd 22. Välkomna!

Uppmärksammade mål vid Uppsala tingsrätt

 

Säkerhetskontroll

Från den 1 februari 2019 inför Domstolarna i Uppsala säkerhetskontroll vid entrén. 

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolarnas lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor genomsöks efter farliga föremål. Studiebesök är inte undantagna.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolarna kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Fax upphört

Från den 1 september går det inte längre att faxa handlingar till tingsrätten. Vi hänvisar istället till vår e-postlåda (uppsala.tingsratt@dom.se) eller vanlig post. Du kan naturligtvis även fortsättningsvis lämna handlingar i tingsrättens brevlåda vid Smedsgränd 22 eller lämna dem i receptionen.

 

Information

Begagnade lagböcker finns att köpa i receptionen på tingsrätten.

2017 års lagbok 250 kr per st

Endast kortbetalning.

 

Dataskyddsombud vid Uppsala tingsrätt

Riikka Liljenfeldt, rådman

018-431 60 00 (växel)

dataskyddsombud.uppsala@dom.se

Behandling av personuppgifter

Uppsala tingsrätt (org.nr 202100-2742) är ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Vi registrerar och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera mål och ärenden på ett smidigt sätt och för att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter.

Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Syftet med reglerna är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.