JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Uppsala tingsrätt
Senast ändrad: 2017-01-27

Uppsala tingsrätt är en medelstor domstol och avgör ca 7 500 mål och ärenden varje år. Antalet anställda är ca 85. Domstolen leds av en lagman och är indelad i två målavdelningar med vardera två målenheter. Varje målavdelning leds av en chefsrådman. Målenheterna handlägger såväl brottmål som tvistemål. Domstolen har även en administrativ avdelning som leds av chefsadministratören.