JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Detention hearing in Case B 3167-19
[2019-05-21]   Uppsala tingsrätt
The prosecutor has applied for a detention order in the Case.

Häktningsförhandling i mål B 3167-19
[2019-05-21]   Uppsala tingsrätt
Åklagaren har kommit in med häktningsframställan i målet.

Application for a detention order (Case number 3167-19)
[2019-05-20]   Uppsala tingsrätt
Today, the Swedish Prosecutor Authority has applied for a detention order at Uppsala District Court concerning a man involved in Wikileaks, JA. The Uppsala...

Häktningsframställan i ett uppmärksammat mål (B 3167-19)
[2019-05-20]   Uppsala tingsrätt
Uppsala tingsrätt har idag mottagit en häktningsframställan rörande en person som är involverad i Wikileaks, JA.  Tingsrätten kommer löpande att lämna ut...

Åtal mot tre personer som varit medlemmar i en församling i Knutby
[2019-05-15]   Uppsala tingsrätt
Åtal har idag väckts vid Uppsala tingsrätt mot tre personer som varit medlemmar i den s.k. Knutbyförsamlingen i Uppsala kommun. En person har åtalats för...

Information about a question that has been noted concerning a man involved in Wikileaks, JA
[2019-05-14]   Uppsala tingsrätt
  Yesterday, at a press conference, the Swedish Prosecution Authority announced that the preliminary investigation concerning JA has been reopened and that t...

Information rörande uppmärksammad fråga avseende den i Wikileaks engagerade JA
[2019-05-14]   Uppsala tingsrätt
  Åklagarmyndigheten har vid en presskonferens igår meddelat att förundersökningen avseende JA återupptas och att en häktningsframställan kommer att ges in...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Uppsala tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Uppsala tingsrätt.