JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

[2017-04-25] Uppsala tingsrätt

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.

Vid Uppsala tingsrätt har under fyra dagar avhandlats ett mål rörande våldtäkt m.m. Det har kommit att uppmärksammas av flera skäl, men kanske främst för att en av gärningsmännen filmat en del av skeendet, ”livestreamat” detta till en sluten Facebookgrupp. Några personer som sett filmen har kontaktat polis som kommit till lägenheten där gärningarna begicks. Filmen har även visats bakom stängda dörrar vid tingsrättens huvudförhandling.

Tingsrätten har funnit att åklagaren lyckats bevisa att målsäganden på grund av mycket kraftig berusning och påverkan av narkotika befunnit sig i en särskilt utsatt situation vilket de tilltalade också måste ha insett. Två av dem har utnyttjat hennes tillstånd och haft samlag med henne. 

– Även om hon, på det sätt de tilltalade menar, har samtyckt till att ha samlag, är det inte möjligt för en person som befinner sig i en sådan utsatt situation att ge samtycke. De ska därför fällas till ansvar för våldtäkt, säger rättens ordförande Nils Pålbrant.

En av de tilltalade ska även fällas till ansvar för medhjälp till våldtäkt och en annan för underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Denne har varit medveten om att en våldtäkt var på väg att ske, men inte reagerat eller kontaktat polis. Denne man ska även dömas för grovt förtal av målsäganden genom att ha lagt ut på filmen på Facebook. Brottet är grovt eftersom filmen fått en stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt vilket vållat målsäganden en stor skada.

Samtliga tilltalade har dömts till fängelse. En man döms för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt till två år och fyra månader fängelse. En döms för våldtäkt till ett års fängelse. Eftersom han var 18 år vid gärningen har straffets längd reducerats med hälften. Den tredje mannen döms för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt till sex månaders fängelse.

De tilltalade ska också betala höga skadestånd till målsäganden.

Senast ändrad: 2017-04-24

För mer information kontakta:

Nils Pålbrant
Rådman
070-62 90 31
nils.palbrant@dom.se

Målnummer:

B 386-17

Beställning av dom:

Dombeställning: Dom i uppmärksammat våldtäktsmål
018-431 61 02