JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mamma och styvpappa frikänns från åtal om synnerligen grov misshandel för att ha kraftig kylt ned en sex-årig dotter, dock döms styvpappan för grov fridskränkning

[2018-05-07] Uppsala tingsrätt

Tingsrätten har idag frikänt en mamma och en styvpappa som varit åtalade för synnerligen grov misshandel den 20 december förra året. Enligt åklagaren skulle de ha försatt dottern i ett livsfarligt tillstånd genom att bada henne i kallt vatten eller på annat sätt orsaka henne kraftig nedkylning med låg puls, låg andningsfrekvens och ljusstela pupiller som följd. Tingsrätten har dock dömt den åtalade styvpappan för grov fridskränkning under perioden oktober 2016 till december 2017 till fängelse ett år och sex månader. Han ska dessutom betala skadestånd till styvdottern och utvisas ur landet med ett återreseförbud om fem år. Tingsrätten har frikänt mamman även i denna del.

När det gäller åtalet om synnerligen grov misshandel har vi kunnat konstatera att det inte lagts fram någon mera konkret utredning som kunnat bringa klarhet i vad som egentligen hände när flickan badade i hemmet den 20 december förra året, säger chefsrådmannen Johan Rosén. Istället har åklagaren genom att lägga fram medicinsk utredning om behandlingen av dottern och beskrivningar av framför allt det akuta vårdförloppet samt rättsmedicinska utlåtanden försökt bevisa att det inte kan finnas någon annan rimlig förklaring än att styvpappan och/eller mamman genom att på något sätt kyla ned dottern försatt henne i ett livsfarligt tillstånd. Det har kommit fram att några av de mätningar av flickans kroppstemperatur som gjorts under det akuta vårdförloppet måste vara felaktiga och det går därför inte att dra några mera tillförlitliga slutsatser om flickans kroppstemperatur när hon kom in till akutmottagningen och under det fortsatta akuta vårdförloppet. I målet har också en professor i hjärtsjukdomar hävdat att han anser att dottern inte har utretts tillräckligt i medicinskt hänseende för att det ska kunna uteslutas att det kan finnas någon bakomliggande sjukdom som kan ha orsakat hennes tillstånd. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att det inte är bevisat att nedkylning är den enda rimliga förklaringen till flickans tillstånd. Med de stränga beviskrav som gäller i brottmål ska därför både mamman och styvpappan frikännas när det gäller åtalet om synnerligen grov misshandel, säger Johan Rosén.        

Den åtalade styvpappan har i allt väsentligt erkänt de gärningar som enligt åklagaren utgör den grova fridskränkningen. Tingsrätten har kunnat konstatera att hans erkännanden i väsentliga delar får stöd av vad styvdottern berättat och därför dömt honom för grov fridskränkning i enlighet med hans erkännanden, säger Johan Rosén. När det gäller mamman är det inte med tillräcklig grad av säkerhet bevisat att hon var medveten om att det förekom bestraffningar vid de tillfällen som styvpappan nu döms för. Tingsrätten har därför frikänt henne även i denna del.   

 

       

 

Senast ändrad: 2018-05-07

För mer information kontakta:

Johan Rosén
Chefsrådman
018-431 60 50 (tillgänglig den 7 maj 2018 mellan kl. 16.00-17.00)
johan.rosen@dom.se

Målnummer:

B 36-18