JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Häktningsförhandling i mål B 3167-19

[2019-05-21] Uppsala tingsrätt

Åklagaren har kommit in med häktningsframställan i målet.

 

Uppsala tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling måndagen den 3 juni 2019 kl. 10.00 i tingsrättens lokaler. Tingsrätten har vid bestämmandet av datum för förhandlingen beaktat kravet på skyndsam handläggning och att försvararen ska beredas tillfälle att samråda med sin klient. 

 

För bokning av platser i förhandlingssalen kontakta Henrik Strand per e-post (henrik.strand@dom.se )

 

Senast ändrad: 2019-05-21

För mer information kontakta:

Gunilla Folkesson
Domstolshandläggare
018-431 60 56
gunilla.folkesson@dom.se

Målnummer:

B 3167-19