JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

[2017-11-30] Uppsala tingsrätt

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

En 41-årig man från Norduppland dömdes idag av Uppsala tingsrätt för ett stort antal sexualbrott begångna via internet. De 27 målsägandena är bosatta i Nordamerika och i Storbritannien och har inte närvarat vid rättegången.

Mannen döms för att i flera fall genom allvarliga hot riktade mot målsägandena och deras familjer ha tvingat målsägandena att begå sexuella handlingar på sig själva som de filmat eller livesänt till mannen. Ett sådant beteende är likställt med att gärningsmannen genomför sexuella handlingar med brottsoffret.

Åklagarna har yrkat att mannen ska dömas för våldtäkt mot barn eller våldtäkt i ett stort antal åtalspunkter. De flesta av de gärningar som mannen döms för har dock tingsrätten istället bedömt som grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt tvång.

- Det som avgör frågan om hur en gärning ska rubriceras är hur kränkande den sexuella handlingen anses vara. Liknande sexuella handlingar som genomförts via internet har prövats i domstol tidigare, och vi har inte gjort någon annan bedömning än den som gjorts av tingsrätter och hovrätter i dessa fall, säger rättens ordförande, rådman Carin Westerlund.

I några fall har däremot tingsrätten ansett att den kränkning som den sexuella handlingen har inneburit har varit så allvarlig att gärningen ska bedömas som våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Det gäller till exempel de målsäganden som tvingats utföra sexuella handlingar med hundar. I ett annat fall har mannen tvingat ett barn att utföra sexuella handlingar på ett annat, yngre barn. Det yngre barnet har i det fallet utsatts för en våldtäkt, och eftersom mannen varit den som drivit på och instruerat det äldre barnet har han dömts som gärningsman. De våldtäkter som begåtts mot barn under 15 år har alla bedömts som grova, främst på grund av de allvarliga hot som mannen har framställt mot målsägandena och deras familjer.

Mannen döms också för grovt barnpornografibrott eftersom han spelat in eller sparat ner de filmer där målsägandena utför de sexuella handlingarna. Han ska även betala skadestånd till de målsäganden som har identifierats och som har yrkat ersättning.

Senast ändrad: 2017-11-30

För mer information kontakta:

Carin Westerlund
Rådman
018-471 60 09
carin.westerlund@dom.se

Målnummer:

B 3216-16