JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Säkerhetskontroll

Domstolarna i Uppsala inför från och med den 1 februari 2019 säkerhetskontroll vid entrén. 

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolarnas lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor genomsöks efter farliga föremål. Studiebesök är inte undantagna.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolarna kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.
Senast ändrad: 2019-01-14